โปรแกรม HWiNFO32 (Heardware Information)

เพื่อดูสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง ดูสเปคการ์ดจอ ฮาร์ด แรม สเปค CPU อำนวยความสะดวกในการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์