สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ Cape Panwa Hotel จังหวัดภูเก็ต สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pbri-coference.com หรือติดต่อ ดร.เบญจพร รัชตารมย์ โทรศัพท์ 0 2590 1808 โทรศัพท์มือถือ 08 1692 8586 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.