สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เชิบร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559 เรื่อง การบริหารงานบุคลากรทางการพยาบาลในช่วงวิกฤตอัตรากำลัง ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา08.00-16.00 น ณ โรงแรมห้วยป่าปกรีสอร์ท อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nurse.cmu.ac.th/nat-n ,E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 0 5393 5030, 0 5389 4213 โทรสาร 0 5389 4213