มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดการสมัครและสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://gs.kku.ac.th โทร 0 4320 2420 ,0 88062 0132