คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 เรื่อง "Change,Challenges and Opporunities in Healthcare System" (ความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาสในระบบการดูแลสุขภาพประชาชน) วันที่11-13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 และกำหนดจัด Pre-congress ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.202.28.95.4/acadmdkku/ หรือสอบถามรายละเอียดทาง E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 0 4336 3438,0 4336 3476