จังหวัดสระแก้วรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงแต่งตั้งประเภทวิชการระดับเชี่่ยวชาญ ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้