ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมพัฒนาความพร้อมก่อนการสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดประกาศและเอกสารการรับสมัคร