สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ(ด้านนโยบายและแผนประกันสุจขภาพ) ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้