สสจ.อ่างทอง ประกาศรับสมัครบุคคล ในตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ 10880 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลไชโย สสจ.อ่างทอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-22 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ato.moph.go.th