มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้