โรงพยาบาลพังงา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง(นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้