โรงพยาบาลตรังประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้