โรงพยาบาลนครพิงค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้