สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย หลายอัตรา ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้