กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลินพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี จำนวน ๓ ชนิดราคา ติดต่อสอบถามที่ สำนักบริหารเงินตรา โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๗๙๖๙ โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๗๙๑๒