จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 อัตรา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2559  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spko.moph.go.th