ข้อเท็จจริงฟ้าทะลายโจรกับโควิด 19

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีการใช้ฟ้าทะลายโจรทั้งในด้านของการป้องกันโรค และรักษาโรคอย่างแพร่หลาย ทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอนำเสนอ "ข้อเท็จจริงฟ้าทะลายโจรกับโควิด - 19" เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบข้อมูลที่เท็จจริง