ขิงต้านหวัด

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กำลังระบาดในทุกจังหวัดและมีแนวโม้มที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอทางเลือกในการ "จิบน้ำขิง" เพื่อช่วยป้องกันอาการหวัด ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้