รับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปารุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 4 เม.ย. 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบ