กัญชาแพร่

 อัพเดท!! ความก้าวหน้าโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแพร่