สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประเภททั่วไป รัดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้