ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ