วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านค่ะ