ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่