กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.แพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การให้บริการสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ขอรับบำเน็จดำรงชีพ กรุณามาติดต่อระหว่างวันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดราชการต่างจังหวัดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)