โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) ศูนย์กลางข้อมูลระดับชาติออนไลน์ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หอสมุดแห่งชาติ และผู้ชำนาญการจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อขับเคลื่อนโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงศูนย์กลางข้อมูลระดับชาติออนไลน์ที่สามารถค้นหาในทุกสาขาวิชา อาทิ แบบเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว รวมไปถึงองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://goo.gl/P1Q2oR  หรือ

 

ner