ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ตำแหน่ง..
1. นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสอง
2. เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลสอง
3. เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น

คลิ๊กอ่านประกาศ