ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิ๊กอ่านประกาศ