ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่