ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น