ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ งบลงทุน ปี 2562