นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ปฎิบัติหน้าที่แทน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

logo3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 25 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง  อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 0 5451 1143,  0 5451 1145 Fax: 0 5452 3313

Subscribe on YouTube
  icon W2 aaa

ติดต่อเรา

135634
วันนี้วันนี้57
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้61
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้232
เดือนนี้เดือนนี้1832
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด135634
วันที่มีผู้ชมสูงสุด 05-09-2018 : 100