ประกาศจังหวัดแพร่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสอง จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสอง จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสูงเม่น จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กอ่านประกาศ