รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ ผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยาจำนวน 1 อัตรา ภายในวันที่ 31 ก.ค.61 คลิก =>รายละเอียด