ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียดด้านล่างนี้