ร่วมงานวิชาการเขต1/ราชภัฏเชียงราย(รองฯนงค์เยาว์)
ร่วมงานวิชาการเขต1 จ. เชียงราย
ประชุมการจัดงานประเพณีจังหวัดแพร่ / ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการจังหวัดแพร่ / สวนอาหารบ้านฝ้าย
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่(โจ้โก้แม่หล่าย)
ประชุมการจัดสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ จังหวัดแพร่ / ห้อง 113 วพบ.แพร่
ประชุม Board สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
งานมุฑิตาจิต/แพร่นครา
ประชุม staff / ห้อง 113 วพบ.แพร่
ประชุม กวป. รพ.ลอง
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ประชุมนโยบายและการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมการขอใช้วัสดุก่อสร้าง อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและตรวจรับงวดงานงวดที่ 2 / รพ.สอง
เดินทางไปประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
พบอัยการ
ประชุมอำนวยการสหกรณ์
ศาลนัดสืบพยาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร (ข้าราชการบำนาญ ) / ร้านบ้านแสงจันทร์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างประปา รพ.สอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / สสอ.เมืองแพร่
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุข ณ สนง.ปลัดกระทรวง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / สสจ.แพร่
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง รพ.สอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / รพ.ร้องกวาง
ประชุม กอบ.ต.จังหวัดแพร่
พอ.สว. อ.สอง
ประชุม ย้ายสำนักงาน
ประชุมมอบนโยบายและวางแผน งานรักษาความมั่นคง ณ ห้องประชุมเวียงโศัย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / รพร.เด่นชัย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / รพ.ลอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / รพ.วังชิ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร /รพ.สูงเม่น
ประชุม Board สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมงานพัสดุ ห้อง 113
ประชุมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง / กาดสามวัย
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ห้องประชุม รพ.สอง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่๙ ณ วัดศรีชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / รพ.หนองม่วงไข่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่สัญจร / รพ.สอง
ประชุม กวป. รพ.วังชิ้น
ประชุมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบรรเทาทุกข์ ศาลากลางจ.แพร่
ตรวจรับอาคารจำหน่ายสมุนไพร/รพ.สอง
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมการจัดงานฤดูหนาว/ศาลากลางจังหวัดแพร่
ตรวจรับประปา รพ.สอง
ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง / กาดสามวัย
ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง / กาดสามวัย
ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง กาดสามวัย
ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง กาดสามวัย และจ.อุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง / กาดสามวัย
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
ประชุม CFO / รพ.แพร่
ทำบุญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ / โรงเรียนบ้านนาแหลม
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดแพร่
ร่วมประชุมชี้แจงการปรับเกลี่ยเงิน จาก สปสช.เขต 1
ร่วมประชุมชี้แจงการปรับเกลี่ยเงิน จาก สปสช.เขต 1
สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ห้องประชุม รพ.สต.ทุ่งกวาว
นัดสืบพยาน
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแพร่
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ร่วมพิธีปล่อยขบวนกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ "สุภาพบุรุษเมืองแพร่หยุดกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ"
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2561
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก
ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม ปั่นอุ่นไอรัก
ประชุมทางไกล (Video Teleconference) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ”
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2561
เปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ
ประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
ประชุมสมาคมสส.ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
ประชุมอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ร่วมกิจกรรม OD สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่
ร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก
ร่วมกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดแพร่ ณ อบจ.แพร่
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานคามงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ::
ตรจรับงาน รพ.สอง
ประชุมคณะกรรการบริหารบริการผู้ประกันตน ระดับจังหวัด/รพ.แพร่
ร่วมเปิดโครงการความมั่นคง ณ อ.เด่นชัย
ประชุม กอบต.จังหวัดแพร่ ณ ศาลากลางจ.แพร่
วิทยากรบรรยายประชุมการกระจายยาสมุนไพรจังหวัดแพร่ ประขำปี 2562
เปิดการอบรมโปรแกรม EIDSS และการจัดการฐานข้อมูล 5 มิติ
จัดรายการหัวหน้าส่วนพบประชาชน
ร่วมงานสภากาแฟ
ตรวจเยี่ยและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน 7 วัน อันตราย รพร.เด่นชัย
ประชุมคณธทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการ "เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงอายุ" (Health Aging Smart Cities)
ประชุม กวป. ณ รพ.สต.ทุง่กวาว
ประชุมและแถลงข่าวประจำวันศุนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
ตรวจเยี่ยและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน 7 วัน อันตราย รพ.สอง
ประชุมพิจารณาราคากลาง ณ รพ.สต.ทุ่งกวาว
เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่ประจำปี และบรรยายพิเศษ มอบนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๑ สสจ.แพร่
ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข)ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจ.แพร่
ประชุมคณะทำงานดำเนิน"โครงการแว่นตาผู้สูงอายุใรนสมเด็จพระเทพรัตนฯ"ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๕ อ.ร้องกวาง
ออกติดตามงาน อ.วังชิ้น
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ครั้งที่ 1/2562