ปฏิทินกิจกรรม

Category Image :: เปิดประชุม RDU / โรงแรมแพร่นครา ::

พฤหัสบดี, มีนาคม 15, 2018, 09:00am

 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ผู้ชม : 69
สถานที่ โรงแรมแพร่นครา
เปิดการอบรมวิชาการเรื่อง การใช้ยาอย่างามเหตุสมผล (Rational Drug Use) และการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา (Anti-microbial Resistant) สำหรับบุคลากรการแพทย์และผู้สนใจ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คปสอ.เด่นชัย