ติดต่อฉัน

 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่                   

20 ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

Tel : 0 5451 1145 , 0 5451 1143        FAX : 0 5452 3313