คอลลาเจนเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ที่ร่างกายสร้างขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนจะเสื่อม เนื่องจากกลไกต่างๆ ในการสร้างคอลลาเจนเสื่อมไปตามอายุ ไม่ได้เกี่ยวกับการขาดกรดอะมิโนที่เป็นวัตถุดิบในการสร้าง ดังนั้นการกินกรดอะมิโนเพิ่มขึ้นจึง แทบจะไม่ "ช่วยเสริมสร้าง" คอลลาเจนในผิวหนังเลย และคอลลาเจนไม่ได้ถูกดูดซึมไปทั้งเส้นแล้วตรงไปประกอบเข้าเป็นผิวหนังอย่างที่หลายคนจินตนาการจากคำโฆษณา ซึ่งคอลลาเจนต้องถูกย่อยเป็นกรดอะมิโน ไม่เหลือสภาพความเป็นคอลลาเจน ไม่แตกต่างจากโปรตีนชนิดอื่นๆ ส่วนคอลลาเจนชนิดทาผิว ก็ไม่สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้เช่นกัน อีกทั้งความแตกต่างของคอลลาเจนในสัตว์แต่ละชนิดทำให้ไม่สามารถ นำคอลลาเจนจากสัตว์อื่นๆ มาทดแทน หรือรวมเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างผิวหนังของคน หากต้องการให้ร่างกายมีคอลลาเจนอย่างเพียงพอ ต้องมีการบำรุงรักษากลไกของร่างกายที่ทำหน้าที่สร้างคอลลาเจนเท่านั้น การบำรุงรักษานั้นเพียงแค่รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งวัตถุดิบที่จำเป็นในการสังเคราะห์คอลลาเจน ได้รับอย่างเพียงพอจากอาหารอยู่แล้ว การออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นให้กลไกทำงาน และการพักผ่อน ช่วยให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสึกหรอช้าลง