สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญนักเทคนิคการแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2018 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย.61 ณ อิมแพคฟอรั่ม

สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญนักเทคนิคการแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2018 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย.61 ณ อิมแพคฟอรั่ม