จ.แพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่"

จ.แพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงาน