6110146 สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.61 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

6110146 สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.61 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น