6110030 สอส.เชิญร่วมอบรมปฏิบัติการให้แก่แพทย์และพยาบาล เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก ในวันที่ 24 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูตนรีแพทย์ฯ อาคารเแลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

6110030 สอส.เชิญร่วมอบรมปฏิบัติการให้แก่แพทย์และพยาบาล เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก ในวันที่ 24 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยสูตนรีแพทย์ฯ อาคารเแลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ