ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม