ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม" เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 - 18:30 น.ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม