นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปี ๒๕๕๐ จำนวน ๙๘ คน ณ ศุนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน สวนภิรมย์พร ต.ห้วยม้า .เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และ คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ทำพิธีรดน้ำดำหัว นายแพทย์สสจ.แพร่ ตามประเพณีวันสงกรานต์ด้วยรบใบประกาศใหพรดำหว

หมรวมใหโอวาท