ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ว่าด้วยเรื่อง "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ คลิก =>รายละเอียด