วันภูมิปัญญา64

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ ๓) “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2564 และบุคลากรสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ความรู้เรื่องสมุนไพรในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์