ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการร้านยาและคลินิคที่ได้รับอนุญาตในจังหวัดแพร่

แบนเนอร์ตรวจสอบข้อมูลร้านยาคลินิก

รายชื่อคลินิคที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อร้านยาที่ได้รับอนุญาต