กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1125/2562 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่านรายละเอียด